Widaczów

ВІДАЧІВ (pol. Widaczów) – do 1947 r. wieś polska-ukraińska w powiecie przeworskim. W 1939 r. liczyła 590 mieszkańców:  90 Ukraińców polskojęzycznych, 475 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz 1983, 112].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 10].

DOKUMENTY

Fragment przesłuchania członka AK Jana Kołcza, mordercy Ukraińca Pawła Solarza

Po wyzwoleniu Polski nadal przedłużałem swoją działalność w tej organizacji [AK]. W czasie mojego ujawnienia się ujawniłem tylko swoją przynależność do organizacji AK, a z działalności w niej po wyzwoleniu tylko napad na dom Solarza Pawła w gromadzie Widaczów. Natomiast dwa inne napady w Hadlach, Żuklinie oraz morderstwo Solarza Pawła, którego ja osobiście dokonałem, zataiłem […].

Daty dokładnie nie pamiętam, gdzieś wiosną 1945 r., w czasie napadu rabunkowego na dom Solarza Pawła w gromadzie Widaczów ja, posiadając ucięty karabin od Matwieja Jana […] skierowałem go do leżącego na podłodze Solarza Pawła i strzeliłem do niego, zabijając go na miejscu., po czym wszyscy ze zrabowanymi rzeczami stamtąd odeszliśmy […]. Na rabunku tym wraz ze mną było około 15 osób […].

AIPN Rz 050/45, Protokół przesłuchania podejrzanego J. Kołcza, 4 V 1949 r., k. 16.