Kontakt

e-mail: info@bogdanhuk.info
tel.: 663 747 707

WSPARCIE FINANSOWE Apokryfu Ruskiego
Osoby, które chciałyby wesprzeć finansowo rozwój strony, mogą dokonywać wpłat na konto:
PKO BP Oddział w Przemyślu
17 1020 4274 0000 1302 0003 5394
Z dopiskiem: Apokryf Ruski

Za wsparcie z góry dziękujemy!
Redakcja AR: Bogdan Huk z gronem przyjaciół