Turowiec

ТУРOВЕЦЬ (pol. Turowiec) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 295 Ukraińców, 157 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 297].

HISTORIA
Pierwsze wiadomości o cerkwi turowskiej datowane są na 1580 r.[Słobodian, 421]. Po I wojnie światowej dawna parafia prawosławna Cerkwi rosyjskiej nie wznowiła działalności, być może przez opór polskich władz państwowych i kościelnych. W czasie II wojny światowej utworzona została parafia prawosławna nawiązująca do kijowskiej linii prawosławia.
[cd. w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 3 sierpnia 2015 r.

CERKIEW
W 1832 r. dziedzic Wojsławic Alojzy Poletyło zlecił budowę na koszt własny w miejsce starej cerkwi nowej, murowanej, która stoi do dziś; w 1919 r. przemocą zagarnięta przez polski Kościół rzymskokatolicki [Słobodian, 421].

CMENTARZ
Stary cmentarz znajduje się na wprost nowego, po drugiej stronie drogi, zupełnie zarośnięty, zniszczony.KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA