Łodzina

ЛОДИНА (pol. Łodzina) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 460 mieszkańców: 360 Ukraińców, 20 Polaków, 65 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 15 Żydów [Kubijowycz, 74].

HISTORIA

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta „T” z okręgu przemyskiego OUN o spowodowaniu przez polskich bandytów śmierci Ukrainek w Łodzinie

            […]  23 grudnia 1945 r. o godzinie 22. w nocy na wieś Łodynę napadła banda polskich cywili licząca 25 osób.  Mocno grabili wieś, bili ludzi, oblewali ich gorącą wodą, kłuli nożami. Dwie dziewczyny położyli na ziemi i leli im na głowy gorącą smołę, w wyniku czego po kilku godzinach zmarły. […]

Źródło: Wisti z terenu [za grudzień 1945 r.], w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 446–447. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE