ŚWIERŻE

СВІРЖЕ (pol. Świerże) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. Świerże I zamieszkiwało 272 Ukraińców, 603 Polaków; Świerże II 195 Ukraińców 592 Polaków; na kolonii mieszkało 11 Ukraińców, 106 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 269].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania dekadowego kierownika PUBP w Chełmie dotyczący mordu na Ukraińcu Borysie Myroniuku dokonanego przez oddział AK Józefa Kukawki „Huragana”

Dnia 7.4.1945 r. nieznani sprawcy dokonali zabójstwa z broni palnej dezertera Wojska Polskiego Mironiuka Borysa, mieszkańca gromady Świerże. Przy zabitym sprawcy zostawili tablicę przyczepioną do piersi z napisem: „Złodziej bandyta”.

Oryginał, maszynopis. AIPN Lu 045/3, Sprawozdanie dekadowe z działalności Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chełmie za okres od dnia 7.4. 1945 r. do 17.4.1945 r., 17 IV 1945 r., k. 74.