Archiwum Jerzego Tura

ARCHIWUM CERKIEWNE JERZEGO TURA

Jerzy Tur (1933-2009) w latach 1955-1968 był wojewódzkim konserwatorem zabytków przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Pozostawił po sobie kilkaset dokumentów dotyczących cerkwi i sztuki cerkiewnej w województwie rzeszowskim w latach 1951-1975. Umieszczony tu zbiór, składający się z kopii pism urzędowych, notatek, zapisków odręcznych, szkiców itp., nie ma charakteru systematycznego ani kompletnego. 

Kopie materiałów archiwum Jerzego Tura zostały umieszczone za zgodą Barbary Tondos  po jego śmierci. Materiały te był wtedy jej własnością.  Później część z nich Barbara Tondos przekazała do Archiwum Państwowego w Rzeszowie, a część znajduje się w posiadaniu Katarzyny Tur-Marciszuk.
Dokumenty z 1951 r.


Dokumenty z 1952 r.

Dokumenty z 1953 r.

Dokumenty z 1971 r.

Dokumenty z 1975 r.