Ratyczów

РАТИЧІВ (pol. Ratyczów) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 292 Ukraińców, 66 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 223].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CMENTARZ
Położony w północno-zachodnim krańcu wsi. Założony prawdopodobnie w okresie unickim; w latach 1875-1944 – prawosławny, funkcjonował przy tutejszej cerkwi prawosławnej rozebranej przez władze II Rzeczpospolitej w 1938 r.
Wykorzystano informacje własne z pobytu we wsi w lipcu 2010 r. oraz dane z: Kawałko Danuta, Cmentarze województwa zamojskiego, Państwowa Służba Ochrony Zabytków-Zamość 1994, s.140.


Fotografie z lipca 2010 r.