Miękisz Stary

СТАРИЙ МЯКИШ (pol. Miękisz Stary) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 740 osób: 220 Ukraińców, 500 Polaków, 20 Żydów [Kubijowycz, 29].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW


Fotografie z 2007 r.

CMENTARZ

Fotografie z 2007 r.