Żdzarka

ЖДЖАРКА (Зджарка) (pol. Żdżarka) – do 1918 r. wieś ukraińska w powiecie włodawskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 345 Ukraińców, 33 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 209].

HISTORIA
[w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Zdjęcia wykonano w maju 2011 r.

CMENTARZTABLICE informacyjne

Cechą charakterystyczną współczesnych tablic informacyjnych jest ukrycie lub pozbawienie ludności Podlasia poczucia tożsamości narodowej czy określeń sfer kulturowych, np. Ruś. Na tablicach nie ma słowa „Rusin”, „ruski”, nie mówiąc o „Ukrainiec”, „ukraiński”, jakkolwiek na początku XX w. poczucie ukraińskie narodowe niekoniecznie musiało być mieszkańcom Żdzarki obce.