Świadkowie z Łemkowszczyzny

БОСЬКО, Besko

Rozmowa z Osypem Łabiakiem, urodzonym w 1930 roku w Besku, o losach ludności ukraińskiej wsi w latach II wojny światowej. Rozmowę zapisano we Lwowie w 2011 roku.

   

КОМАНЧА, Komańcza

  Rozmowa z Teklą Gułycz, urodzoną w Komańczy.

ОДРЕХОВА, Odrzechowa

Rozmowa z Mykołą Sywykiem, urodzonym 24 maja 1930 roku w Odrzechowej.

  ПОЛЯНИ, Polany

   Wspomnienia Wołodymyra Ardana, urodzonego 29 października 1929 roku we wsi Polany w powiecie krośnieńskim na Łemkowszczyźnie.

  РЕҐЕТІВ ВИЖНІЙ, Regietów Wyżny
  Wspomnienia Semana Zyndrama.

  ВИСЛІК, Wisłok

  Rozmowa z Wasylem Łasyczką o nieistniejącej cerkwi greckokatolickiej w Wisłoku Górnym.