Świadkowie z Łemkowszczyzny

БОСЬКО, Besko

Rozmowa z Osypem Łabiakiem, urodzonym w 1930 roku w Besku, o losach ludności ukraińskiej wsi w latach II wojny światowej. Rozmowę zapisano we Lwowie w 2011 roku.


КОМАНЧА, Komańcza
Rozmowa z Teklą Gułycz, urodzoną w Komańczy.ОДРЕХОВА, Odrzechowa
Rozmowa z Mykołą Sywykiem, urodzonym 24 maja 1930 roku w Odrzechowej.


ПОЛЯНИ, Polany
Wspomnienia Wołodymyra Ardana, urodzonego 29 października 1929 roku we wsi Polany w powiecie krośnieńskim na Łemkowszczyźnie.


РЕҐЕТІВ ВИЖНІЙ, Regietów Wyżny
Wspomnienia Semana Zyndrama.


ВИСЛІК, Wisłok

Rozmowa z Wasylem Łasyczką o nieistniejącej cerkwi greckokatolickiej w Wisłoku Górnym.