Górzanka

ГОРЯНКА (pol. Górzanka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 480 mieszkańców:  400 Ukraińców, 10 Polaków, 60 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 10 Żydów [Kubijowycz, 42].

HISTORIA

Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  140 lub 366 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1038-1039].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Górzance

            […]  14 lipca 1946 r. WP w ilości 40 żołnierzy chodziło polami wsi Górzanka, gdzie spotkali pastucha. Pobili go, zastrzelili z karabinu, ciało zostawili na polu. […]

Źródło: Wisti z terenu za czas wid 1.7 – 1.8.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 105. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found