Żurawce

ЖУРАВЦІ (pol. Żurawce) do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 2860 osób, w tym 2640 Ukraińców, 100 Polaków (w tym 70 kolonistów), 70 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 50 Żydów [Kubijowycz, 66].

HISTORIA

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania zwiadu wojskowego UPA o mordzie nieznanych formacji zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i enkawudzistów na 2 Ukraińców w Żurawcach

            […] 9.4. [1945 r.]. O godzinie 4. rano Polacy razem z bolszewikami w ilości 150 osób przyszli do Netrebę (Żurawce), gdzie przeprowadzili rewizję i rabowali mieszkańców. Zabierali ubranie, obuwie, żywność. Zabili 1 mężczyznę, 1 kobietę i ranili 1 chłopca. […]

„Zorianyj”

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 3, Wijśkowa rozwidka za czas wid 1.4 do 15.41945 r., k. 64.

Fragment sprawozdania „Wisti z terenu” z 18 kwietnia 1945 r.
[…]
Wojsko Polskie obrabowało Rudę Żurawiecką, przy czym zabiło 5 osób, spaliło 18 gospodarstw. […]
Źródło: Wytiah iż „Wistej z terenu” pro antyukrajinśki akciji polakiw na Hrubeszcziwszczyni w berezni1945 r. w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 860. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2011 r.
CERKIEW

KRZYŻE i figury


CMENTARZ przycerkiewny
Fotografie galerii nie rejestrują wszystkich krzyży na cmentarzu w Żurawcach. Komplet stanowią tylko te, które posiadają inskrypcje. Należy zwrócić uwagę na upamiętnienie żurawczan, którzy w ten czy inny sposób związani byli z działalnością w obronie ludności ukraińskiej zorganizowaną jako UPA i inne formacje powstańcze.

CMENTARZ II