Ropianka

РОПЯНКА (pol. Ropianka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie krośnieńskim. W 1939 r. liczyła 210 mieszkańców:  205 Ukraińców, 5 Żydów [Kubijowycz, 40].

HISTORIA

Po deportacji mieszkańców do Ukraińskiej SRR Wojsko Polskie 27 maja 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 28 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1038].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2014 r.

KRZYŻ

BIBLIOGRAFIA