Zawadka

ЗАВАДКА(pol. Zawadka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 1130 mieszkańców: 720 Ukraińców, 230 Polaków (robotnicy w kopalni nafty), 140 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 40 Żydów [Kubijowycz, 45].                       

HISTORIA
W pobliżu Zawadki 4 czerwca 1947 r. podczas starcia z oddziałem WP poniósł śmierć starszy wistun UPA Jarosław Kociołok „Kryłacz”, dowódca kompanii „Szturmowiec”-7 wchodzącej w skład 2. Kurenia Przemyskiego UPA na terenie 26. Odcinka Taktycznego UPA „Łemko” (miejsce ewentualnego pochówku nie jest znane).
[cd. w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna z sierpnia 2011 r. Zrealizowana dzięki pomocy Iwana Korbabycza.

CERKWISKO
Drewniana cerkiew pod wezwaniem Świętej Paraskewii, zbudowana w latach 30. XIX w., przestałą istnieć w 1951 r. Inicjatorem rozbiórki były organy państwa polskiego. Pozostałością po świątyni jest żelazny krzyż z bani cerkiewnej oraz kamienna chrzcielnica z 1866 r.

CMENTARZ
Cmentarz dawny, przycerkiewny, znajduje się za cerkwiskiem i poniżej niego. Nowy cmentarz grzebalny nad nim, bez widocznego rozgraniczenia. Całość cmentarza i cerkwiska ogrodzona siatką metalową w złym stanie.

KAPLICZKI

ZABUDOWA