Zawadka

ЗАВАДКА(pol. Zawadka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 1130 mieszkańców: 720 Ukraińców, 230 Polaków (robotnicy w kopalni nafty), 140 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 40 Żydów [Kubijowycz, 45].                       

HISTORIA
W pobliżu Zawadki 4 czerwca 1947 r. podczas starcia z oddziałem WP poniósł śmierć starszy wistun UPA Jarosław Kociołok „Kryłacz”, dowódca kompanii „Szturmowiec”-7 wchodzącej w skład 2. Kurenia Przemyskiego UPA na terenie 26. Odcinka Taktycznego UPA „Łemko” (miejsce ewentualnego pochówku nie jest znane).
[cd. w opracowaniu]

DOKUMENTY

Dane referenta OUN „Sławka” z rejonu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego o 6 Ukraińcach z Zawadki ze spisu 31 ofiar mordów różnych formacji zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w tym rejonie

Spis zamordowanych przez bandy polsko-bolszewickie

od przejścia frontu do 31 XII 1946 roku […]

  1. Bodnar Antin – lat 50, z Zawadki, zastrzelony 20.7.1945 roku przez UBP i WP z Leska;
  2. Abardejiw Josyf – lat 44, z Zawadki, zastrzelony 20.7.1945 roku przez UBP i WP z Leska;
  3. Hołubowski Mykołaj – lat 47, z Zawadki, zastrzelony 20.7.1945 roku przez UBP i WP z Leska;
  4. Hołubowski Mychajło – 44, z Zawadki, zastrzelony 20.7.1945 roku przez UBP i WP z Leska;
  5. Hołubowska Kateryna – lat 60, z Zawadki, zastrzelony 20.7.1945 roku przez UBP i WP z Leska;
  6. Antoszko Sylwester – lat 51, z Zawadki, zastrzelony 20.7.1945 roku przez UBP i WP z Leska; […].

Postój, 27.3.1947 rok                                                                                   „Sławko”

Oryginał, rękopis. AIPN Rz 072/1, t. 23, Spys pomordowanych wid perechodu frontu do 31 XII 46 r. czerez polśko-bolszewyćki bandy, k. 209.

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna z sierpnia 2011 r. Zrealizowana dzięki pomocy Iwana Korbabycza.

CERKWISKO
Drewniana cerkiew pod wezwaniem Świętej Paraskewii, zbudowana w latach 30. XIX w., przestałą istnieć w 1951 r. Inicjatorem rozbiórki były organy państwa polskiego. Pozostałością po świątyni jest żelazny krzyż z bani cerkiewnej oraz kamienna chrzcielnica z 1866 r.

CMENTARZ
Cmentarz dawny, przycerkiewny, znajduje się za cerkwiskiem i poniżej niego. Nowy cmentarz grzebalny nad nim, bez widocznego rozgraniczenia. Całość cmentarza i cerkwiska ogrodzona siatką metalową w złym stanie.

KAPLICZKI

ZABUDOWA