Regietów Wyżny

ВИЖНІЙ РЕҐЕТІВ (pol. Regietów Wyżny) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. wg W. Kubijowicza zamieszkiwało ją 445 Ukraińców (Rusinów), 15 Polaków i 10 Żydów.

FILMY

HISTORIA

FOTOGRAFIE HISTORYCZNE

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem św. Michała należała do regietowskiej parafii greckokatolickiej, która przed I wojną światową wchodziła w skład dekanatu bieckiego, a potem dekanatu gorlickiego. Drewnianą świątynię wzniesiono w 1865 r. na miejscu wcześniejszej cerkwi drewnianej, odnotowywanej jako istniejąca jeszcze w 1828 r.
Zgodnie z informacjami Andrzeja Kobaka, który przekazał fotografie, posiadał je Paweł Michalak, przewodniczący Komitetu Budowy Cerkwi w Regietowie. Wcześniej ich właścicielką była jedna z córek ostatniego parocha wsi, Ihnatija Ryniawca, która odwiedziła ją w latach 90. XX.
Fotografie wykonano sprzed plebanii greckokatolickiej.

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Plac po plebanii
Plebania greckokatolickiej parafii w Regietowie Wyżnym stała po lewej stronie potoki Regietówka (idąc w górę wsi), po drugiej stronie stałą cerkiew.

CERKWISKO

CMENTARZ

KAPLICZKA