Ruda*

РУДА (pol. Ruda) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. zamieszkiwało ją 638 Ukraińców, 142 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 267].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania dekadowego kierownika PUBP w Chełmie dotyczący mordu na 2 Ukraińcach w Rudzie

Dnia 13 kwietnia [1945 r.] zostali uprowadzeni z własnego mieszkania przez nieznanych osobników uzbrojonych w karabiny Kalisz Metody i Bartnik Wasyl zamieszkali w kolonii Ruda. Uprowadzonych znaleziono w lesie zabitych.

Oryginał, maszynopis. AIPN Lu 045/3, Sprawozdanie dekadowe z działalności Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chełmie za okres od 17.4. 45 r. do 27.4.1945 r., 17 IV 1945 r., k. 94.