Hubinek

HUBINEK (ukr. Губинок) – do 1947 wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W opracowaniu W. Kubijowicza nie figuruje, prawdopodobnie zaliczona jako część Rzeczycy.

HISTORIA
W 1947 r. z Hubinka, wyodrębnionego wtedy jako osobna miejscowość w powiecie tomaszowskim, Wojsko Polskie deportowało na Ziemie Zachodnie Polski 97 obywateli polskich narodowości ukraińskiej. Pozostało we wsi 48 mieszkańców uznanych za Polaków.
CERKIEW
Nieistniejąca; drewniana, pod wezwaniem Świętej Paraskewy, prawdopodobnie z XVIII w. Pierwsza wzmianka z 1472 r., spalona w czasie działań wojennych w 1944 r. (Kawałko, 265). U Iwanusiwa błędnie datowana na XV w., oprócz tego zdjęcie po dzwonnicy przerobionej na kaplicę rzymskokatolicką uznał za dwukrotnie przebudowywaną cerkiew (Iwanusiw, 290). Cerkwisko niewidoczne. Starodrzew przycerkiewny ścięty.
DZWONNICA
Pozostałość po dzwonnicy trudno wyodrębnić w oszalowanej jednolicie kaplicy. Obiekt nieużytkowany po wybudowaniu kościoła murowanego we wsi. Fotografie z sierpnia 2010 r.


CMENTARZ
Za wsią, po prawej stronie drogi wiejskiej. Częściowo zniszczony, widoczne wyrównywanie terenu połączone prawdopodobnie z częściowym usuwaniem starych nagrobków. Błędne opisy u Kawałko, która nie dostrzegła większej ilości inskrypcji nagrobkowych w języku ukraińskim, niż jedna. Fotografie: sierpień 2010 r.