Wola Piotrowa*

ВОЛЯ ПЕТРОВА (pol. Wola Piotrowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 520 mieszkańców: 505 Ukraińców, 15 Polaków [Kubijowycz 1983, 75].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  obywateli RP narodowości ukraińskiej; we wsi miał nie pozostać ani jeden mieszkaniec [Akcja „Wisła” 2013, 1050].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2010 r.

CERKWISKO

Miejsce po greckokatolickiej cerkwi drewnianiej z 1921 r., zniszczonej po deportacjach ludności ukraińskiej.