Kunkowa/Кунькова

КУНЬКОВА (pol. Kunkowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie  gorlickim. W 1939 r. liczyła 270 mieszkańców: wszyscy byli narodowości ukraińskiej [Kubijowycz, 24].

HISTORIA

W dniach 10 i 16 czerwca 1947 r. Wojsko Polskie wygnało ze wsi 195 Ukraińców [Misiło 2013, 1031].

KOMENTARZE

W monografii dotyczącej deportacji na Ukrainę radziecką [Pisuliński 2009] danych o ilości wygnanych wtedy z Kunkowej mieszkańców brak.  

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

CERKIEW

Świątynia pod wezwaniem św. Łukasza, z 1868 r., odnowiona w 1904 r. [Szematyzm 1936, 22]. 

Upamiętnienie 1000-lecia Chrztu Rusi-Ukrainy

CMENTARZ 

Cmentarz nad cerkwią.

BIBLIOGRAFIA