Sobiecin

СОБЯТИН (pol. Sobięcin) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 740 mieszkańców: 710 Ukraińców, 30 rzymskich katolików posługujących się na co dzień językiem ukraińskim [Kubijowycz, 29].

HISTORIA
Zimą z 1945 na 1946 r. Wojsko Polskie przemocą wygnało z Sobięcina 280 rodzin ukraińskich (1303 osób) [Pisuliński, 344]. Druga fala deportacyjnej przemocy dotknęła Sobięcin w marcu 1946 r. Puste domy we wsi w tym samym czasie podpaliła UPA. W ramach akcji „Wisła” w 1947 r. kontynuowana czystka etniczna dotknęła 50 Ukraińców, miało to miejsce w lipcu [Misiło 2013, 1035].
W Sobiecinie w latach 20. XX w. urodził się Michał Borys/Михайло Борис, w latach 1945-1947 referent polityczny rejonu II w Okręgu II Kraju Zakerzońskiego. Po zaprzestaniu oporu wobec państwowego komunizmu polskiego znalazł się w Australii, tam tez zmarł.
Uwagi
Sobiecin nie posiadał odrębnego cmentarza, gdyż należał do parafii greckokatolickiej w niedalekim Surochowie, gdzie znajdował się też cmentarz parafialny.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2014 r.
SZKOŁA

KRZYŻE przydrożne

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA