Banica/Баниця

БАНИЦЯ (pol. Banica) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim (chodzi o Banicę w gminie Uście Ruskie/Gorlickie). W 1939 r. liczyła 570 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Kubijowycz, 24].

HISTORIA
Podanie dokładnej liczy Ukraińców deportowanych w 1947 r. nie jest obecnie możliwe ze względu na to, że baniczanie zostali ujęci w tym samym spisie, co mieszkańcy sąsiedniej wsi Czertyżne [Misiło 2013, 1057].

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

CERKIEW
Świątynia pod wezwaniem Kosmy i Damiana, z 1798 r., remontowana w 1922 r. [Szematyzm 1936, 32].

KRZYŻE przydrożne

CMENTARZ
Wyraźnie rozgraniczenie cmentarza na część greckokatolicką (dolną) i rzymskokatolicką (górną).