Pławanice

ПЛАВАНИЧІ (pol. Pławanice) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 614 Ukraińców, 28 Polaków; na Kolonii Pławanice: 216 Ukraińców, 13 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 277].

HISTORIA
Z 1476 r. pochodzi pierwsza wzmianka o cerkwi pławanickiej; w 1744 r. zbudowana została następna, w 1828 r. ostatnią, która przetrwałą do dziś. [Słobodian, 331].

Parafia
W 1872 r. greckokatolicka parafia pławanicka liczyła 645 wiernych [Saładiak, 359].
W latach II wojny światowej w Pławanicach utworzona została ukraińska parafia prawosławna [Słobodian, 331] nawiązująca do dziedzictwa kijowskiego i zrywająca z prawosławiem rosyjskim.
W lipcu 1947 r. Wojsko Polskie wygnało z Pławanic 9 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013,
Brak wzmianki o deportacji do Ukraińskiej SRR w : Pisuliński 2009.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2 sierpnia 2015 r.

CERKIEW
Cerkiew św. Jana Teologa, murowana, z 1828 r. Zbudowana w stuly klasycystycznym; remont wDZWONNICA


CMENTARZ przy cerkwi
Na cmentarzy koło cerkwi znajdują się dwa nagrobki z płytami kamiennymi. Zapewne są to nagrobki greckokatolickich parochów Pławanic.


KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA