Izby

ІЗБИ (pol. Izby) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. według Wołodymyra Kubijowicza liczyła 720 mieszkańców: 680 Ukraińców, 30 Polaków stanowiących załogę straży granicznej, 10 Żydów [Kubijowicz, 24].

HISTORIA
[w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
CERKIEW
Świątynia murowana pod wezwaniem św. Ewangelisty Łukasza, zbudowana w 1888 r. Fotografie z czerwca 2010 r.


Fotografie z lipca 2015 r.


CERKWISKO
Miejsce po drewnianej czasowni prawosławnej, ok. 100 metrów na południe od obecnej cerkwi, zniszczonej pod koniec lat 40. lub w latach 50. XX w.
[galeria do uzupełnienia]
KAPLICZKI

KRZYŻ przydrożny

CMENTARZ I
Cmentarz stary, po przeciwnej stronie potoku, nad którym stoi cerkiew. 

CMENTARZ II

Cmentarz nowy, na górze za drogą, na przeciw bramy w murze wokół cerkwi.

Upamiętnienie 

Znajduje się na nowym cmentarzu.

SZUBIENICZNY WIERCH
Szubieniczny Wierch (ukr. Шибеничинй Верх) to wzgórze w Izbach, gdzie wojska konfederackie Kazimierza Pułaskiego w II. poł. XVIII w. dokonywały egzekucji przez powieszenie miejscowych Rusinów za przypisywane im przewinienia (według późniejszych interpretacji także za to, że mieli być utożsamiani, ze względu na podobieństwo brzmienia etnonimów, Rosjanami, przeciwko którym zawiązana była konfederacja). Według informatorów wzgórze to znajduje się za dawnym cmentarzem, kilkaset metrów powyżej niego, po jego lewej stronie. Obecnie, zarośnięte lasem, prawie nie wyróżnia się na tle drzew. Druga z fotografii ukazuje dawną drogę od potoku w górę, w kierunku cmentarza, a dalej Szubienicznego Wierchu.