Stefankowice

СТЕПАНКОВИЧІ (pol. Stefankowice) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim. Wg spisu mieszkańców z 1921 r. wieś liczyła 529 osób, w tym 277 Ukraińców, 52 Żydów. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 273 Ukraińców, 222 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 379].

HISTORIA
Pierwsza wzmianka o wsi: 1448 r. [Niedźwiedź 2005, 475].
Pierwsza wzmianka o cerkwi: 1510 r. Zniszczona w czasie wojen kozackich w 1655 r. Wg danych metropolity Iłariona (Iwana Ohijenki) we wsi istniała cerkiew w 1855 r., będąca filią rosyjskiej parafii prawosławnej w Ubrodowicach [Słobodian, 391].
W czerwcu 1947 r. rząd Rzeczpospolitej Polskiej deportował ze wsi 1 osobę narodowości ukraińskiej [Misiło 2013].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 3 sierpnia 2015 r.

CERKWISKO
Cerkwiska nie zidentyfikowano.

CMENTARZ
Cmentarz o powierzchni 0,12 ha.
Fotografie wykonywano wieczorem, stąd ich nie zawsze odpowiednia jakość. Galeria jest zatem tymczasowa.KOMENTARZE
Na Wikipedii PL [pl.wikipedia.org/wiki/Stefankowice] dzieje wsi nie istnieją [dostęp: 15.09.2015].

BIBLIOGRAFIA