Bezmiechowa Górna

БЕЗМІГОВА ГОРІШНЯ (pol. Bezmiechowa Górna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 740 mieszkańców: 550 Ukraińców, 120 Polaków, 45 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 25 Żydów [Kubijowycz, 42].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane nieustaloną dotąd ilość obywateli RP narodowości ukraińskiej.

DOKUMENTY

Dane referenta OUN „Sławka” z rejonu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego o 5 Ukraińcach z Bezmiechowej Górnej ze spisu 31 ofiar mordów różnych formacji zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w tym rejonie

Spis zamordowanych przez bandy polsko-bolszewickie

od przejścia frontu do 31 XII 1946 roku

[…] 18. Melnyk Iwan – lat 75, z Bezmiechowej Górnej, zastrzelony 18.9.1945 roku podczas akcji przesiedleńczej przez Wojsko Polskie z Leska (na piecu, nie chciał wyjeżdżać na wschód);

19. Melnyk Anastazija – lat 60, z Bezmiechowej Górnej, zastrzelona 18.9.1945 roku podczas akcji przesiedleńczej przez Wojsko Polskie z Leska (w łóżku, nie chciała wyjeżdżać na wschód);

20. Melynk Petro – lat 30, z Bezmiechowej Górnej, zastrzelony 18.9.1945 roku podczas akcji przesiedleńczej przez Wojsko Polskie z Leska (w domu, nie chciał wyjeżdżać na wschód);

21. Bariła Wasyl – lat 50, z Bezmiechowej Górnej, zastrzelony 18.9.1945 roku podczas akcji przesiedleńczej przez Wojsko Polskie z Leska, gdy uciekał do lasu;

22. Barczak Atanas – lat 50, z Bezmiechowej Górnej, zastrzelony 18.9.1945 roku podczas akcji przesiedleńczej przez Wojsko Polskie z Leska (na swoim podwórzu);

Postój, 27.3.1947 rok                                                                                   „Sławko”

Oryginał, rękopis. AIPN Rz 072/1, t. 23, Spys pomordowanych wid perechodu frontu do 31 XII 46 r. czerez polśko-bolszewyćki bandy, k. 209.

KOMENTARZE

Brak danych – w tym w wydaniu Akcja „Wisła” pod redakcją E. Misiły – o ilości Ukraińców deportowanych ze wsi w 1947 roku na Ziemie Zachodnie RP.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA