Bielanka

БІЛЯНКА (pol. Bielanka) – wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 520 mieszkańców: 495 Ukraińców, 20 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 24]. Według danych niemieckich z 1942 r. we wsi zamieszkiwało 522 osoby:  489 Ukraińców, 33 Polaków (w 108 rodzinach) [AIPN GK 113/38, k. 9].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 383 obywateli RP narodowości ukraińskiej; zostało we wsi 32 Ukraińców i 49 Polaków lub osób  etnicznie mieszanych [Akcja „Wisła” 2013, 1030].

WSPOMNIENIA

Fragment wspomnień Anny Ruckiej ur. w Rzekach o mordzie partyzantów z oddziału pod dowództwem Józefa Kurasia „Ognia” na Ukraińcach z Bielanki

[…] [Bracia Iwan i Wasyl] Rusyniacy przyszli do wsi, chodzili po domach, sprzedając dziegieć. Posiedzieli trochę w domu, porozmawiali. Wasyl opowiadał o Niemczech, Maria słuchała. Spodobali się jej ci dwaj młodzi chłopcy-dziegciarze, współczuła im. Weszli z jej domu wieczorem. Na drodze czekali ludzie „Ognia”. Zabrali obydwu do leśniczówki. Dwa dni trzymali ich tam w stodole i torturowali, ale nie pomogło, chociaż mówiła, że to prości dziegciarze, a nie wrodzy, szpiedzy. Czwartego dnia [6 września 1945 r.] grał akordeon a ich wyprowadzono ze stodoły do lasu na górze Czubak. Tam ich zastrzelili. […]

Źródło: B. Huk, Dowha doroga bratiw Rusyniakiw do Bilanky, „Nasze Słowo” 2000, nr 5, s. 4.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

CERKIEW

KRZYŻE

CMENTARZ

ZABUDOWA

CERKIEW nowa

BIBLIOGRAFIA