Bielanka

БІЛЯНКА (pol. Bielanka) – wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 520 mieszkańców: 495 Ukraińców, 20 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 24]. Według danych niemieckich z 1942 r. we wsi zamieszkiwało 522 osoby:  489 Ukraińców, 33 Polaków (w 108 rodzinach) [AIPN GK 113/38, k. 9].

HISTORIA

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2016 r.

CERKIEW

KRZYŻE

CMENTARZ

ZABUDOWA

CERKIEW nowa

BIBLIOGRAFIA