Wietlin*

ВЕТЛИН (pol. Wietlin) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 2340 mieszkańców: 1980 Ukraińców, 240 Polaków (w tym 150 kolonistów), 40 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 80 Żydów [Kubijowycz, ].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 439 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1036].

DOKUMENTY

Fragment sporządzonego przez członka TOS „Wicher” opisu mordu na 12 Ukraińcach ze wsi Wietlin dokonanego przez bandy z polskich wsi

Wieś Wietlin:

 1. Kamińska Marija – [lat] 50,
 2. Popowycz Iwan – 25,
 3. Karbanyk Hryc – 60,
 4. Popowycz Andrij – 38,
 5. Krupa Teodor – 45,
 6. Wasyliwski Tymotej –,
 7. Szafrański Hryc – lat 65,
 8. Ośmar Ilko – lat 45,
 9. Hij [?] Iwan –,
 10. Bodnar Wasyl – lat 15,
 11. Jewuszcz [?] Mychajło – ,
 12. Kuszka [nieczyt.] – lat 55.

Wyżej wymienieni gospodarze zostali zabrani [nieczyt.] na forszpan do Lwowa. W drodze powrotnej napadnięci zostali przez polską bandę i wszyscy zamordowani. Działo się to wiosną 1945 roku. […]

Postój, 27 IV 1947 r.                                                                  SKW „Wicher”

Oryginał, rękopis. AIPN Rz 072/1, t. 23, Spys zabytych ludej ta zrabowanoji chudoby czerez pol[śki] bandy podczas forszpaniw 1945 r., k. 45.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z [galerie w uzupełnieniu].

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA