Wietlin*

ВЕТЛИН (pol. Wietlin) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 2340 mieszkańców: 1980 Ukraińców, 240 Polaków (w tym 150 kolonistów), 40 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 80 Żydów [Kubijowycz, ].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 439 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1036].

DOKUMENTY

Fragment sporządzonego przez członka TOS „Wicher” opisu mordu na 12 Ukraińcach ze wsi Wietlin dokonanego przez bandy z polskich wsi

Wieś Wietlin:

 1. Kamińska Marija – [lat] 50,
 2. Popowycz Iwan – 25,
 3. Karbanyk Hryc – 60,
 4. Popowycz Andrij – 38,
 5. Krupa Teodor – 45,
 6. Wasyliwski Tymotej –,
 7. Szafrański Hryc – lat 65,
 8. Ośmar Ilko – lat 45,
 9. Hij [?] Iwan –,
 10. Bodnar Wasyl – lat 15,
 11. Jewuszcz [?] Mychajło – ,
 12. Kuszka [nieczyt.] – lat 55.

Wyżej wymienieni gospodarze zostali zabrani [nieczyt.] na forszpan do Lwowa. W drodze powrotnej napadnięci zostali przez polską bandę i wszyscy zamordowani. Działo się to wiosną 1945 roku. […]

Postój, 27 IV 1947 r.                                                                  SKW „Wicher”

Oryginał, rękopis. AIPN Rz 072/1, t. 23, Spys zabytych ludej ta zrabowanoji chudoby czerez pol[śki] bandy podczas forszpaniw 1945 r., k. 45.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z [galerie w uzupełnieniu].

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA