Jasionka

ЯСЬОНКА (pol) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 300 mieszkańców, z których wszyscy byli Ukraińcami [Kubijowycz, 24].

HISTORIA
W 1875 r. Jasionkę zamieszkiwało wyłącznie 210 grekokatolików [Blazejowskyj, 259].
Dnia 10 czerwca 1947 r. mieszkańców wsi w liczbie 182 deportował oddział 6. dywizji piechoty Wojska Polskiego [Akcja „Wisła”, 1031; w indeksie miejscowości wzmiankowana jeden raz, na str. 682]
[cd. w opracowaniu]

Błąd w spisie miejscowości Schematyzmu AAŁ na 1936 r.: Jasionka podana jest na str. 21, a nie 26.
W tym wydaniu w opisie parafii Krywa, Jasionka jest tylko wzmiankowana [Szematyzm 1936, 21-22].

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja z czerwca 2012 r.

FIGURY przydrożne
Fotografie nr 05-07: po prawej stronie dawnej drogi do Lipnej; fotografie 08-12: na terenie dawnej wsi; fotografie 35-39: po lewej stronie drogi do Krywej.


KRZYŻE przydrożne
Fotografie 01-04: krzyż po lewej stronie przy dzisiejszej nowej drodze z Jasionki do Czarnego.


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi JASIONKA na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” finansowanego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села ЯСЬОНКА на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини”, що фінансується Обєднанням лемків Канади.

BIBLIOGRAFIA
1. Stachowiak, s. 159.