Brzyska Wola

БРИСЬКА ВОЛЯ (pol. Brzyska Wola) – do 1947 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie łańcuckim. W 1939 r. liczyła 1760 mieszkańców, w tym 130 Ukraińców, 40 Żydów, resztę stanowili Polacy [Kubijowycz, 110].

HISTORIA
Kubijowycz zaznaczał, iż w okresie międzywojennym widoczne było zmniejszanie się osób władających językiem ukraińskim [110].
Parafia
W XIX w. Brzyska Wola należała do parafii greckokatolickiej w Kuryłówce w dekanacie Kańczuga, licząc w 1879 r. 303 wiernych [Szematyzm, 187].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2 maja 2015 r.

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem św. Męczennicy Paraskewii. Ostatnią świątynią brzyskich grekokatolików była przedstawiona na fotografiach kaplica, przeniesiona w 1933 r. z Leżajska. Stoi pod lasem, na wiejskim uboczu. Prowadzi do niej niewielka piaszczysta droga, w którą należy skręcić w prawo z drogi głównej ze Słobody Wielkiej. Informacje o cerkwi obecnie nieznane.CMENTARZ
Na cmentarzu nie ma pochówków z napisami cyrylickimi. Niezaprzeczalnie ukraińską proweniencję wykazują nazwiska Kłubko (m.in. „Władysław Kłubko zamordowany w 44 r. w wieku 14 lat”), Choma, Kycia, Femiak, Lewkowicz, Fedec

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA