Balnica

БАЛЬНИЦЯ (pol. Balnica) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim (przed 1939 r. – leskim). W 1939 r. liczyła 550 mieszkańców, w tym 510 Ukraińców, 25 Polaków, 5 ukraińskojęzycznych łacinników, 10 Żydów [Kubijowycz, 41].

HISTORIA
W okresie deportacyjnym 28 kwietnia – 10 maja 1947 r. Wojsko Polskie wygnało z Balnicy 85 Ukraińców, we wsi nie pozostał nawet jeden mieszkaniec [Misiło 2013, 1048].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lutego 2016 r.

KAPLICZKA