Barwinek*

БАРВІНОК (pol. Barwinek) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie krośnieńskim. W 1939 r. liczyła 6100 mieszkańców: 470 Ukraińców, 110 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 39].


HISTORIA
Pierwsza eliminacyjna deportacja obywateli Rzeczpospolitej Polskiej narodowości ukraińskiej zamieszkujących Barwinek nastąpiła w 1945 r. Do Ukraińskiej SRR wygnano wtedy 82 rodziny, a 2 pozostały [Pisuliński 2009, 396].
Dane opublikowane przez Pisulińskiego nie korespondują z danymi o drugiej deportacji – akcji „Wisła”, bowiem 27 maja 1947 r. Wojsko Polskie Rzeczpospolitej Polskiej wygnało ze wsi nie 2 rodziny, a 40 obywateli narodowości ukraińskiej, pozostawiając 52 narodowości polskiej [Misiło 2013, 1039].

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2015 r.

CERKIEW
Na przeciw cmentarza stała drewniana cerkiew pod wezwaniem Narodzenia NMP z 1821 r. Zniszczona w czasie walk frontowych w 1944 r.

KAPLICZKI

KRZYŻE

CMENTARZ