Kostarowce

КОСТАРІВЦІ (pol. Kostarowce) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 1260 mieszkańców, w tym 1040 Ukraińców, 200 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 10 Żydów, 10 Polaków [Kubijowycz, 74].

HISTORIA

DOKUMENTY

Fragment meldunku dziennego sanockiego starosty powiatowego o mordzie na Josyfie Tyczko z Kostarowiec

Dnia tego samego [22 XII 1945 r.] około godziny 20. Znaleziono na polu między Kostarowcami a przysiółkiem Popiele zwłoki mężczyzny w wieku do lat 30. Według przeprowadzonych dochodzeń denat nazywa się Józef Tyczko [powinno być: Dyczko], mieszkaniec Kostarowiec, który został zastrzelony z dnia 22 na 23. 12. 1945 r.

Źródło: APRz Oddz. Sanok, Starostwo Powiatowe Sanockie 13, 2 I 1946 r., k. 213.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 1 września 2014 r.

CERKIEW

DZWONNICA

KRZYŻE przydrożne
Pierwsza kapliczka stoi przy drodze wjazdowej do wsi od strony wsi Strachocina. Druga przy drodze na wzgórzu cerkiewnym, około 100 m przed cerkwią.

CMENTARZ przy cerkwi
Dwie ostatnie fotografie tej galerii pokazują miejsce, gdzie mógł stać budynek plebanii greckokatolickiej.

CMENTARZ

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA