Żegiestów

ЖЕҐЕСТІВ (pol. Żegiestów) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie nowosądeckim. W 1939 r. liczyła 1130 mieszkańców: 930 Ukraińców, 190 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 55].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  67 obywateli RP narodowości ukraińskiej; we wsi zostały 42 Ukraińców lub członków rodzin mieszanych oraz 290 Polaków [Akcja „Wisła” 2013, 10].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z lipca 2016 roku.

CERKIEW I

Cerkiew, następnie kaplica pw. świętego archanioła Michała z 1777 r. Na miejscu drewnianej, która spłonęła. Tablica na murze autorstwa jedynego mieszkającego w Żegiestowie potomka dawnych mieszkańców wsi.

CERKIEW II

Cerkiew św. archanioła Michała, z 1870 roku

KAPLICZKA

Po tej samej stronie, co stara cerkiew, miedzy cerkwią a dawnym cmentarzem nad nią.

CMENTARZ I

Cmentarz obok ruin dawnej cerkwi.

CMENTARZ II

Cmentarz nad ruinami dawnej cerkwi, drogą obok cerkwi w górę, z 50 m, po lewej stronie.

CMENTARZ III

Najnowszy z cmentarzy żegiestowskich. Znajduje się na górze naprzeciw góry cerkiewnej.

ZABUDOWA

BIBLIOGRAFIA