Dobrynka

ДОБРИНКА (pol. Dobrynka) – do 1947 r. wieś ukraińskщ-polska w powiecie bialskim. W 1943 r. liczyła mieszkańców 308 Ukraińców, 441 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 93].

HISTORIA

1946 marzec 5, Biała Podlaska – Fragment sprawozdania szefa Referatu Społeczno-Porządkowego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej dla starosty powiatowego za miesiąc luty 1946 r.
[…] Dnia 30. 3. 1946 r. o godz. 23. we wsi Dobrynce banda składająca się z 6 osób w ubraniach wojskowych, uzbrojona w bron automatyczną dokonała morderstwa 3 osób, są to Kulgawczuk Antoni, Żuk Roman i Hryciuk Michał, wszyscy narodowości ukraińskiej. […]
Oryginał, maszynopis. APL, UWL, sygn. 204, k. 273.

Wojsko Polskie w maju 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Dobrynki 183 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1015].

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA