Chełmszczyzna

Noty wstępne, informujące o charakterze historycznym i narodowościowym danej wsi dotyczą przeważnie okresu 1944-1945. Z tego względu mogą one nie zawierać informacji o ludności żydowskiej, która uległa zagładzie pod czas II wojny światowej.

CHEŁMSZCZYZNA
Region historyczno-geograficzny położony na zachód od średniego Bugu. Na zachodzie graniczy z polską Lubelszczyzną, na wschodzie z Wołyniem, na północy z Podlasiem, na południa z Galicją. Za granicę między Chełmszczyzną a Podlasiem można uznać dawną granicę między guberniami Siedlecką a Lubelską. Terytorium Chełmszczyzny w granicach guberni chełmskiej obejmował 6 572 km kw (powiaty chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, konstantynowski). W 1931 r. liczyła 720 000 mieszkańców.
[cd. w opracowaniu]
Hasło „Chołmszczyna” w: Encykłopedija Ukrajinoznawstwa [Encyklopedia Ukrainoznawstwa], t. 10, Munchen 1980, s. 3615-3621. Tłumaczenie z języka ukraińskiego – B. Huk.

BIBLIOGRAFIA:
J. Niedźwiedź, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003.
W. Słobodian, Cerkwy Chołmśkoji jeparchiji, Lwiw 2005.

Struktura narodowościowa dystryktu lubelskiego na 1 marca 1943 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie, Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 498: Urząd Okręgu Lubelskiego, sygn. 139: Gesamnteinwohnerzahl des Generalgouvernements und das Distrikts Lublin, s. 58-987; http://wiki-de.genealogy.net/w/index.php?title=Datei: Generalgouv_ gemeindevz_1943.djvu&page=153.

Mapę wykonał Andrzej Bożyk

 

 

 

 

 

 

Ludność ukraińska w dystrykcie lubelskim na 1 marca 1943 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie, Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 498: Urząd Okręgu Lubelskiego, sygn. 139: Gesamnteinwohnerzahl des Generalgouvernements und das Distrikts Lublin, s. 58-987; http://wiki-de.genealogy.net/w/index.php?title=Datei: Generalgouv_ gemeindevz_1943.djvu&page=153.

Mapę wykonał Andrzej Bożyk

 

 

 

 

 

Cerkwie  Chełmszczyzny i południowego Podlasia w kontekście projektów politycznych XX wieku

 

KOLEKCJA JAROSLAWA SPILNYKA/КОЛЕКЦІЯ ЯРОСЛАВА СПІЛЬНИКА
Kolekcja ukraińskiego ornamentu ludowego wyszytego na koszulach i ręcznikach. Przedstawione wyroby datować można na początek – lata 30-40. XX w. Reprezentują one Chełmszczyznę południową, okolice Zimna, Pienian, Grodysławic. Zostały zabrane ze sobą przez Ukraińców wygnanych z Chełmszczyzny przez rząd polski w 1944–1945. Zgromadził je i przechowuje Jarosław Spilnyk, mieszkaniec Horodka/Gródka Jagiellońskiego. Fotografie z 2014 r.