Hadle Szklarskie

ГАДЛІ ШКЛЯРСЬКІ (pol. Hadle Szklarskie) – do 1945 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie przeworskim. W 1939 r. liczyła 1260 mieszkańców, spośród których 420 było Ukraińcami (w tym 410 rozmawiało po polsku), 810 Polakami, 30 Żydami [Kubijowycz, 112].

DOKUMENTY

1948 styczeń 8, Rzeszów – Pismo rzeszowskiego starosty powiatowego Tadeusza Pietkiewicza dla Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w sprawie przekazywania majątku cerkiewnego na terenie powiatu
W wykonaniu zarządzenia Urzędu Wojewódzkiego Wydział Społeczno-Polityczny w Rzeszowie w dnia 16 grudnia 1947 r. L.SPN.II/3/247 w sprawie nagłówkiem objętej zawiadamiam:
1. Na terenie powiatu rzeszowskiego pozostała […] cerkiew greckokatolicka wraz z zabudowaniami i plebanią w Hadlach Szklarskich.
Protokolarne przekazanie tychże cerkwi i budynków utworzonym parafiom rzymskokatolickim jeszcze nie nastąpiło, a nastąpi w bieżącym miesiącu. Po przekazaniu przedłożę odnośne protokoły /odpisy/ wraz ze szczegółowym sprawozdaniem.
Oryginał, maszynopis. APRz, UWRz 1944-1950, sygn. 497, k. 49.

CERKIEW


Fotografie z 2009 r.

CMENTARZ


Fotografie z 2009 r.