Hadle Szklarskie

ГАДЛІ ШКЛЯРСЬКІ (pol. Hadle Szklarskie) – do 1945 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie przeworskim. W 1939 r. liczyła 1260 mieszkańców, spośród których 420 było Ukraińcami (w tym 410 rozmawiało po polsku), 810 Polakami, 30 Żydami [Kubijowycz, 112].

CERKIEW


Fotografie z 2009 r.

CMENTARZ

Fotografie z 2009 r.