Czaszyn

ЧАШИН (pol. Czaszyn) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 1160 mieszkańców: 985 Ukraińców, 420 Polaków, 10 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 15 Żydów [Kubijowycz, 42].

HISTORIA

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 28 lipca 2011 r.

CERKIEW

KAPLICZKI

KRZYŻE

CMENTARZ

ZABUDOWA

BIBLIOGRAFIA