Syczyn*

СИЧИН (pol. Syczyn) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 605 Ukraińców, 62 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 223].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 deportacja z 1947 r. o kryptonimie „Wisła” we wsi już nie miała miejsca.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2 marca 2019 r.

CERKWISKO

Świątynia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, pierwsza wzmianka z 1564 r., w 1897 r. zbudowana została nowa cerkiew drewniana, którą spalono przed 1932 r. [Słobodian 2005, 375].

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA