Dąbrówka Polska

ДУБРІВКА ПОЛЬСЬКА (pol. Dąbrówka Polska) – do 1947 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 790 mieszkańców: 60  Ukraińców, 675 Polaków, 50 Żydów, 5 członków innych narodowości [Kubijowycz, 74].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN rejonu V z nadrejonu „Beskid” o mordzie na Ukraińcach w Dąbrówce Polskiej dokonanego przez nieznanych polskich sąsiadów

            […]  We wsi Dąbrówka Polska [16 września 1945 r.] o godzinie 1. bandyci polscy rzucili granat do domu gospodyni Ukrainki, żony D. Szajniaka, zabijając 2 chłopców (lat 7 i 12) […].

Źródło: Wisti z terenu za czas wid 30.VIII – 25.IX.1945 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 292. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

HISTORIA

DOKUMENTY

KOMENTARZE

Brak danych o deportacji mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 i deportacji o kryptonimie „Wisła” w 1947 r.