Bolestraszyce

БОЛЕСТРАШИЧІ (pol. Bolestraszyce) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 2120 mieszkańców: 1310 Ukraińców, 800 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 55].

HISTORIA
W Bolestraszycach urodził się Iwan Andruch (1892-1921, członek elitarnej formacji ukraińskiej Strzelcy Siczowi, oficer armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, jeden ze współzałożycieli Ukraińskiej Organizacji Wojskowej.

DOKUMENTY
1945 czerwiec 25, Żurawica – Telefonogram zastępcy komendanta posterunku MO w Żurawicy Józefa Forsta do KPMO w Przemyślu o mordzie i napadzie na Ukraińców w Bolestraszycach
Melduję, że w nocy z dnia 26 IV na 27 IV 1945 r. nieznani osobnicy w liczbie około 80 ludzi w mundurach sowieckich, polskich i cywilnych dokonali napadu rabunkowego na szkodę Bubena Iwana, Ukraińca, i kilku innych osób zamieszkałych w Bolestraszycach, u których zabrano konie, krowy, wóz i garderobę. Ci sami sprawcy zastrzelili na podwórzu własnym Iwana Bubena, po czym poszli w niewiadomym kierunku. Dochodzenie prowadzi się.
Podpisał i nadał:
zastępca komendanta
plut. Forst Józef
Oryginał, maszynopis. APP, SPP 80, k. 187.

CERKIEW
Wyniki monitoringu z 2008 r.CERKWISKO

Fotografie z 27 lipca 2009 r.
CERKWISKO
Stan z kwietnia 2015 r.


CMENTARZ

Fotografie z 2008 r.