Jastrzębik

ЯСТРЯБИК (pol. Jastrzębik) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie nowosądeckim. W 1939 r. liczyła 450 mieszkańców, wszyscy narodowości ukraińskiej [Kubijowycz, 54].

HISTORIA

Parafia greckokatolicka
W okresie międzywojennym Jastrzębik należał do greckokatolickiej parafii w Złockiem [Szematyzm 1939, 90].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2015 r.

CERKIEW
Cerkiew św. Łukasza, z 1856 r. [Szematyzm 1936, 90].

KAPLICZKA

KRZYŻE

CMENTARZ

ZABUDOWA

BIBLIOGRAFIA