Leszczawka

ЛІЩАВКА (pol. Leszczawka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 890 mieszkańców: 460 Ukraińców, 380 ukraińskojęzycznych (?) rzymskich katolików, 40 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz 1983, 18].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 498 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1046].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2021 roku.

CERKWISKO

Miejsce po cerkwi p.w. św. Mychajły, zbudowanej w 1736 roku [Saładiak 1993, 196].

CMENTARZ