Bednarka

БОДНАРКА (pol. Bednarka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 1012 mieszkańców, w tym 770 Ukraińców, 240 Polaków, 10 Żydów [Kubijowycz, 24].

HISTORIA
W. Kubijowicz wyjaśnił obecność 240 Polaków we wsi w 1939 r., iż są to robotnicy zatrudnieni w miejscowej kopalni ropy [Kubijowycz, 24].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z maja 2016 r.

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy z 1900 r. [Sałądiak, 77].KAPLICZKA

KRZYŻ przydrożny


CMENTARZ
Nagrobki sprzed 1947 r.

Nagrobki po 1947 r.


KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA