Borowa Góra*

БОРОВА ГОРА (pol. Borowa Góra) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. liczyła 1010 mieszkańców: 790 Ukraińców, 20 Polaków, 170 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 30 Żydów [Kubijowycz 1983, 45].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 72 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1041].

DOKUMENTY

Wyciąg z ułożonego przez dawnych mieszkańców Borowej Góry spisu Ukraińców – ofiar formacji zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej lub członków band z polskich wsi

3. Bereziwski Iwan – ur. w 1905 r., zabity przez Polaków w 1944 r. w Borowej Górze; […];

17. Kunio Mykoła – ur. w 1898 r., zaaresztowany przez Polaków, zginał bez wieści; […];

20. Maksymeć Marija – ur. w 1895 r., zamordowana przez Polaków; […];

29. Piniaha Iwan – ur. w 1916 r., rozstrzelany przez Polaków.

Źródło: Meszkanci seła Borowa Hora, jaki zahynuły w czasi Druhoji switowoji wijny, w: Nasz kraj Lubacziwszczyna, nr 2, Lwiw 2001, s. 99–101.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z [w uzupełnieniu, galerii ze zdjęciami brak].

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA