Mszana

МШАНА (pol. Mszana) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie krośnieńskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 930 osób, w tym 920 Ukraińców, 5 Polaków i 5 Żydów [Kubijowycz, 39].

HISTORIA
Dnia 27 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportował z Mszany 152 mieszkańców, obywateli polskich narodowości ukraińskiej. We wsi pozostało 65 osób uznanych lub deklarujących narodowość polską, a także 7 Ukraińców lub osób o mieszanym pochodzeniu narodowy [Akcja „Wisła”, 1038].

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja z czerwca 2012 r.

CERKIEW
[w uzupełnieniu]
KAPLICZKA
Kapliczka z 1910 r., wykonana przez W. Dudka, wys. 240 cm. [Stachowiak, 168].
Stoi po lewej stronie drogi z Tylawy do Polan, na początku wsi, oddalona od jezdni ok. 5 m.


KRZYŻE przydrożne
Wszystkie krzyże stoją przy drodze prowadzącej przez wieś i są z niej widoczne. Oddalony ok. 40 m. jest stojący za potokiem po lewej stronie krzyż na fotografiach nr 114-119.

CMENTARZ przycerkiewny

CMENTARZ parafialny

ZABUDOWA


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi MSZANA na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” finansowanego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села МШАНА на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини”, що фінансується Обєднанням лемків Канади.