Morochów*

МОРОХІВ (pol. Morochów) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim . W 1939 r. liczyła 580 mieszkańców:  550 Ukraińców, 15 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz, 75].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 311  obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1049].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Morochowie

[…] 16 marca 1946 r. WP napadło na Mokre i Morochów, rozkazując do 2 godzin wyjechać do USRR. […] W Morochowie zabili mężczyznę z Zawadki Morochowskiej. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.3 – 1.4.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 75. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraince w Morochowie

            […]  17 kwietnia 1946 r. 130 żołnierzy WP i polska ludność cywilna z Niebieszczan przyszło rabować i wysiedlać wieś Morochów. Wojska złapało 17 rodzin ukraińskich, które mocno pobiło i wywiozło do Zagórza. Polscy cywile z Niebieszczan chodzili po wsi z łopatami, szukając ukrytego zboża. Wieśniacy utracili resztki ziemniaków. Wojsko zapaliło górny koniec wsi, w wyniku czego spłonęło 7 gospodarstw. Jedną kobietę WP wrzuciło żywcem do ognia. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.4 – 1.5.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 80. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2014 r.

CERKIEW

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA