Średnie Wielkie*

СЕРЕДНЄ ВЕЛИКЕ (pol. Średnie Wielkie) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 1180 mieszkańców: 1130 Ukraińców, 5 Polaków, 5 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 40 Żydów [Kubijowycz, 44].

HISTORIA

Brak danych o deportacji ukraińskich mieszkańców wsi w czasie akcji wojskowej o kryptonimie „Wisła” w 1947 r.

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Średnim Wielkim

[…]  29 kwietnia [1946 r.] WP w Średnim Wielkim złapało stanicznego, którego przywiązało do konia i poprowadziło do Sanoka, gdzie został rozstrzelany. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.4 – 1.5.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 83. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania terenowego referenta SB OUN nadrejonu „Beskid” Stepana Golasza „Mara” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Średnim Wielkim

25.7.1946 r. oddział Wojska Polskiego z Baligrodu napadł na wsie Kalnica i Średnie Wielkie, szukając oddziału „Chrina”. W Kalnicy spalili wszystkie piwnice i nowo zbudowane koliby. W Średnim spalili 4 domy, zabili jednego chłopca, a innych ludzi bili kolbami karabinowymi, kijami i kamieniami.

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 26, Wisti z terenu za czas wid 1.7.-1.8.1946 r., k. 103.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA