Czarna

ЧАРНА (pol. Czarna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 510 mieszkańców: 500 Ukraińców, 5 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz, 24].


HISTORIA

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2015 r.

CERKIEW
Pod wezwaniem św. Dymitra, z 1764 r. [Szematyzm 1936, 37].
KAPLICZKI
Na górze po lewej stronie drogi prowadzącej do Uścia Ruskiego/Gorlickiego.KRZYŻE przydrożne


CMENTARZ