Siedliska koło Przemyśla

СЕЛИСЬКА (pol. Siedliska) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. Według Wołodymyra Kubijowicza w 1939 r. zamieszkiwało Siedliska 980 osób: 830 Ukraińców, 80 Polaków (w tym 50 nowoprzybyłych kolonistów) i 30 Żydów.

HISTORIA
W okresie pomiędzy 20-25 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportowało ze wsi 194 obywateli polskich narodowości ukraińskiej. Do wygnania pozostały 34 Ukraińców, a prawo dalszego zamieszkiwania objęło 408 Polaków. [cd. w opracowaniu]

STAN ZABYTKÓW MATERIALNEJ KULTURY UKRAIŃSKIEJ

CERKIEW
Pod wezwaniem Opieki matki Boskiej, ostatnia zbudowana po pierwszej wojnie światowej, rozebrana przez władze PRL w latach 60. XX w. Poprzednia cerkiew drewniana stała na tym samym miejscu na wzniesieniu we wschodniej części wsi, wzniesiono ją w 1862 r. Rozebrana prawdopodobnie przez wojskowe władze austriackie w przededniu lub w trakcie pierwszej wojny światowej, jak i kilkanaście innych cerkwi wokół Przemyśla. Rysunek pochodzi z książki O. Iwanusiwa „Cerkwa w rujini”, s. 328.

CERKWISKO
Fotografie dla tej i innych galerii zdjęć współczesnych wykonane zostały 26 marca 2011 r.

KAPLICZKA
Kapliczka stoi w centrum wsi, obrębie działki prywatnej po lewej stronie drogi z Jaksmanic.

CMENTARZ stary

CMENTARZ nowy