Olszanki

ВІЛЬШАНКИ (pol. Olszanki) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska. Wg spisu niemieckiego w 1943 r. wieś zamieszkiwało 206 Ukraińców, 98 Polaków, 66 Białorusinów [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 137].

HISTORIA
W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało ze wsi 336 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, 1016].
[cd. w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Zdjęcia wykonano w kwietniu 2011 r.

CERKIEW
Cerkiew cmentarna pod wezwaniem św. Eliasza, zbudowana w 1997 r. [Słobodian, 311].


KRZYŻ przydrożny

CMENTARZ